?

Log in

No account? Create an account
entries friends calendar profile Daisy Dott . COM Previous Previous Next Next
LET OP!!! - The Randomizer
I could have made this fancy lay-out, but LJ came with nifty wizard styles
ubercookie
ubercookie
LET OP!!!
LET OP!!
THE GRAVE A>S> ZATERDAG IS WEGENS PERSOONLIJKE OMSTANDIGHEDEN AFGELAST!!
GEEF DIT A.U.B. ZOVEEL MOGELIJK DOOR!!
3 comments or Here kitty kitty
Comments
dj_denniz From: dj_denniz Date: March 30th, 2006 08:32 pm (UTC) (Link)
Mag ik vragen wat er gebeurd is?
panzerpat From: panzerpat Date: March 30th, 2006 08:54 pm (UTC) (Link)
vertel ik je zaterdag wel Den
trenjeska From: trenjeska Date: April 1st, 2006 09:07 am (UTC) (Link)
das jammer heb nou net een huis in zaandam ;)
maare wat er ook is, sterkte ({)
3 comments or Here kitty kitty